Kompress

Varje förpackning innehåller en 10cm x10cm eller 5cm x5cmtrelagers steril kompress.

Sammansättning:
100% naturligt lin. Linförband medstickningsteknik av linfiber.

Indikationer:
Sårbildning
Liggsår
Brännskador
Sår till följd av mekaniskt trauma
Hudinflammation
Sår hos patienter med diabetes
Behandling med linfiberförband är en lokal behandling. I händelse av djupa, svårläkta sår som liggsår, kan linförband tjäna som ett sekundärt förband som komplement till specialistförband.

Kontraindikationer:
Överkänslighet mot linfiber.

Biverkningar:
Inga biverkningar som följd av linförband har observerats. I händelse av en allergisk reaktion (hudrodnad, uppsvullnad kring såret), kontakta läkare.

Anvisningar:
Öppna förpackningen direkt före användning. Förbandet kan klippas till för att passa sårets storlek. Behandling av brännskador och hudinflammation: Tvätta såret ordentligt med en steril saltlösning. Lägg på linförbandet på såret och fäst med ett bandage. Byt förbandet mot ett nytt efter 24 timmar. Upprepa i 10-14 dagar. Behandling av sårbildning, sår till följd av mekaniskt trauma, sår hos patienter med diabetes och liggsår. Förband kan användas som ett grundförband för sår av första graden och som ett sekundärt förband för sår av den fjärde graden: Tvätta såret ordentligt med en steril saltlösning. Lägg linförbandet på såret och fäst med ett bandage. Byt förbandet mot ett nytt efter 24-48 timmar. Upprepa i 12-14 veckor. Behandlingsperioden beror på sårets storlek och svårighetsgrad.

Förvaring:
Förvara förband på en torr plats.

Varning:
Undvik nedblötning. Undvik att skada förpackningen. Håll ren och undvik kontamination före applicering på sår.

Bandage inte steriliseras

Varje förpackning innehåller ett osteriliserat, 5cm x 3cm bandage.

Sammansättning:
100% naturligt lin. Linbandage medstickningsteknik av linfiber.

Indikationer:
Stöd till grundförband

Kontraindikationer:
Överkänslighet mot flaxfibrer.

Biverkningar:
Inga biverkningar som följd av linförband har observerats. I händelse av en allergisk reaktion (hudrodnad, uppsvullnad kring såret), kontakta läkare.

Anvisningar:
Öppna förpackningen direkt före användning. Förbandet kan klippas till för att passa sårets storlek. Tvätta såret ordentligt med en steril saltlösning. Lägg på linförbandet på såret och fäst med ett bandage.

Förvaring:
Förvara förband på en torr plats.

Varning: 
Undvik nedblötning. Undvik att skada förpackningen. Håll ren och undvik kontamination före applicering på sår.

Bandage steriliseras

Varje förpackning innehåller ett steriliserat, 5cm x 3cm bandage.

100% naturligt lin. Linbandage medstickningsteknik av linfiber.

Indikationer:
Stöd till grundförband.
Kontaktlagerförband för dermatologiska åkommor.
För tamponering av sår som följd av mekaniskt trauma.

Kontraindikationer:
Överkänslighet mot linfiber.

Biverkningar:
Inga biverkningar som följd av linförband har observerats. I händelse av en allergisk reaktion (hudrodnad, uppsvullnad kring såret), kontakta läkare.

Anvisningar: 
Öppna förpackningen direkt före användning. Förbandet kan klippas för att passa sårets storlek. Tvätta såret ordentligt med en steril saltlösning. Lägg på linförbandet på såret och fäst med ett bandage. Tvätta såret ordentligt och linda med bandage. Tvätta såret ordentligt med en steril saltlösning och lägg på en tamponad av linbandage och fäst med ett linbandage.

Förvaring:
Förvara förband på en torr plats.

Varning: 
Undvik nedblötning. Undvik att skada förpackningen. Håll ren och undvik kontamination före applicering på sår.

Download PDF flyer of usage.