Formularz reklamacji/zwrotu

Formularz reklamacji/zwrotu

Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

biuro@naturlen.eu

Klient może skorzystać z poniższego formularza, jednak nie jest to wymagane. Nie jest wymagane wypełnienie wszystkich pól, ale im więcej danych w poniższym formularzu, tym sprawniej będziemy mogli rozpatrzyć reklamację.

 

DANE SPRZEDAWCY FORMULARZ REKLAMACJI/ZWROTU
 

 

 

FFMed sp. z o.o.

Ul. St. A Poniatowskiego14 11-400 Kętrzyn

DANE KLIENTA
Nazwa firmy (tylko w przypadku klienta nie będącego konsumentem):  
Adres do korespondencji:  
Imię i nazwisko osobyzgłaszającej reklamację:  
Adres e-mail:  
Numer telefonu

kontaktowego:

 
DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Numer faktury lub innegodowodu zakupu:  
Numer zamówienia:  
DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU
Nazwa reklamowanegoproduktu:  
Numer seriireklamowanego produktu:  
Reklamowana ilość:  
OPIS PRZYCZYNY REKLAMACJI/ZWROTU (zakreśl właściwe)
 

☐  wada jakościowa                     ☐ pomyłka w cenie                                    ☐ uszkodzenie towaru

☐  pomyłka w ilości                                 ☐ zaginięcie przesyłki

☐  pomyłka w stawce podatku

 

☐  inne (wymień):……………………………………………………………………………………………

 

OCZEKIWANIA KLIENTA
 
DATA: MIEJSCOWOŚĆ: PODPIS:
     

 

Udostępnij ten wpis