Kontakt

logo naturlen

FFMed Sp. z o.o.

+48 883 101 614

biuro@naturlen.eu


ADRES

FFMED sp. z o.o.

ul. St. A. Poniatowskiego 14
11-400 Kętrzyn

KRS: 0000855655. NIP: 7393943422. Regon: 386802246.
Kapitał zakładowy 18 500,00 ZŁ
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO