Odstąpienie od umowy

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić o umowy zawartej z FFMED sp. z o.o. bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu otrzymania produktu przez klienta.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia należy złożyć oświadczenie osobiście w naszej siedzibie (ul. Poniatowskiego 14, 11-400 Kętrzyn), przesłane na adres siedziby FFMED pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@naturlen.eu. W tym celu można skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (ale formularz ten nie jest obowiązkowy). Do zachowania powyższego terminu wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy wszystkie dokonane płatności. Zwrotu dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrano podczas składania zamówienia, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania nam produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy klient powinien zwrócić nam produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie nam produktu przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

biuro@naturlen.eu

Klient może skorzystać z poniższego formularza, jednak nie jest to wymagane. Nie jest wymagane wypełnienie wszystkich pól, ale im więcej danych w poniższym formularzu, tym sprawniej będziemy mogli rozpatrzyć reklamację.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz odstąpienia od umowy