Udar

Pogoda, jej nagłe zmiany i skoki ciśnienia mają kolosalny wpływ na nasze samopoczucie. Niestety, dla części z nas, niestabilna aura bywa niebezpieczna. Grupą szczególnie narażoną na czynniki pogodowe są osoby starsze i przewlekle chore. Ciśnienie atmosferyczne odpowiada nie tylko za senność, czy bóle głowy. Już od dawna naukowcy wskazują na silny związek wahania ciśnienia atmosferycznego i nasilania się objawów chorobowych. Wysokie ciśnienie na zewnątrz może powodować wzrost ciśnienia tętniczego i zwiększać krzepliwość krwi. Z kolei-niskie ciśnienie atmosferyczne odpowiada za zmniejszoną ilość tlenu w powietrzu. Nasz oddech staje się pogłębiony a to wymusza cięższą pracę serca. Gdy barometr wskazuje niskie wartości, rośnie niebezpieczeństwo wylewu. Wylew to potoczna nazwa udaru krwotocznego. Mimo, że występuje rzadziej niż udar niedokrwienny, niesie ze sobą większe zagrożenie. Udar krwotoczny ma miejsce wówczas, gdy pęka naczynie krwionośne w mózgu i następuje nagły wylew krwi do mózgu lub do przestrzeni pomiędzy mózgiem a czaszką (krwotok podpajęczynówkowy). Przez wzrost ciśnienie śródczaszkowego pojawia się silny ból głowy, któremu często towarzyszą nudności, utrata przytomności. Objawy udaru mogą być różne w zależności od tego, w której części mózgu doszło do pęknięcia naczynia krwionośnego. Przyczyną wylewu jest nieleczone lub niewłaściwie leczone nadciśnienie tętnicze, sprzyjające powstawaniu na naczyniach krwionośnych mózgu mikrotętniaków.  Szczególnie narażonymi na wystąpienie wylewu są cukrzycy, chorzy z zaburzoną krzepliwością krwi, również spowodowaną stosowaniem niektórych leków, palacze, osoby po 65 roku życia. Tak, jak w przypadku każdego udaru, przy  udarze krwotocznym najważniejszy jest czas. Każda minuta ma znaczenie. Szybkie reagowanie, szybka, profesjonalna pomoc, pozwalają na ograniczenie zmian neurologicznych. Jeśli zauważamy zmianę mimiki, niedowład, chory ma problem z czuciem, widzeniem, zaburzenia równowagi- natychmiast dzwońmy po pogotowie! Zdecydowana reakcja może uratować życie. Leczenie osoby, która przeszła udar to przede wszystkim zabezpieczenie funkcji życiowych- ustabilizowanie ciśnienia, poziomu cukru we krwi, wsparcie oddychania. Czasem potrzebny jest zabieg neurochirurgiczny lub wewnątrznaczyniowy. Każdy, kto przeszedł udar wymaga rehabilitacji. Już w trakcie hospitalizacji powinny być wprowadzane pierwsze, delikatne ćwiczenia, pozwalające odzyskać sprawność.
Na pogodę nie mamy wpływu, mimo tego, że ona ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Ale możemy wprowadzać takie zmiany w naszym życiu, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia udaru.

Udostępnij ten wpis