Opieka nad osobą niesamodzielną

Opieka nad osobą niesamodzielną

Przejęcie opieki nad osobą chorą, szczególnie niesamodzielną, to trudne i odpowiedzialne zadanie. Jak się odpowiednio przygotować? Postaramy się Wam pozbierać niezbędne informacje. Wypisując chorego ze szpitala, lekarz powinien przekazać nam niezbędne informacje i zalecenia (dieta, leki, rehabilitacja, itp.). Jeśli jest taka konieczność , już przy wypisie dostaniemy zlecenie na sprzęt i wyroby medyczne. Transport ze szpitala do domu jest bezpłatny.
Przed przyjazdem chorego, warto zaopatrzyć się w akcesoria, ułatwiające mycie i pielęgnację, sprzęt pomocniczy (balkonik, wózek, krzesło toaletowe…). Na szczęście, w sklepach medycznych jest cała gama produktów, które mogą się przydać. Przed ich zakupem, warto porozmawiać z kimś, kto już opiekuje się swoim bliskim, lub osobą pracującą z chorymi. W zależności od stanu zdrowia naszego podopiecznego, powinniśmy zaopatrzyć się w łóżko lub materac antyodleżynowy (możliwość wypożyczenia).
Opiekując się osobą niesamodzielną, powinniśmy pamiętać, że przysługują jej świadczenia medyczne dostępne w domu. Od wizyty lekarza POZ, wsparcia pielęgniarek rodzinnych, pielęgniarskiej opieki długoterminowej (opieka realizowana na podstawie skierowania lekarskiego i oceny w skali Barthel) a jeśli stan chorego tego wymaga- opieki hospicjum domowego, czy opieki paliatywnej.
Już na samym początku, jeżeli nasz bliski będzie potrzebował stałej pomocy w codziennych czynnościach, trzeba zadbać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To na podstawie orzeczenia można uzyskać świadczenia opiekuńcze, dofinansowanie do sprzętu, wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne, itd.
W opiece nad osobą chorą nie jesteśmy i nie musimy być sami. Warto podzielić się obowiązkami, ustalić dyżury i zaangażować resztę krewnych, jeśli jest taka możliwość. Jeżeli nie- wesprzeć się pomocą pielęgniarek, asystentów, czy korzystać z tzw. opieki wytchnieniowej i specjalistycznej (ośrodki pomocy społecznej). Bycie opiekunem osoby chorej to trudna rola, która obciąża nas nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.Trzeba szukać wsparcia. W dobie pandemii jest to utrudnione, ale nie jest niemożliwe.
Możemy skorzystać z pomocy finansowej. Są to zarówno świadczenia dla chorego i opiekuna, jak i dofinansowanie sprzętu, wyrobów medycznych, wsparcie finansowe na likwidację barier architektonicznych.
Założenie „Teczki Opiekuna” ułatwi nam kontakt z lekarzami i pielęgniarkami. W teczce powinny znaleźć się wszystkie niezbędne dokumenty, wypisy, zalecenia, informacje o lekach, diecie czy nasze obserwacje stanu chorego.
Po jakimś czasie nabierzemy doświadczenia. Wszystkie procedury, które nas przerażają, staną się rutyną i nabierzemy doświadczenia. Pierwszy moment jest najtrudniejszy. Kontakt z lekarzem i pielęgniarką  POZ a także z pracownikiem socjalnym, pozwolą nam przygotować się odpowiednio do opieki domowej.

Udostępnij ten wpis